Korkut Boratav
Korkut Boratav
Yazarın Makaleleri
Koronavirüs ve ekonomiler
Kapitalizm koronavirüs ile baş edebilecek mi? Ya Türkiye? Nasıl? Ekonomik, siyasal, toplumsal sonuçları? Şimdiden yanıtlayamıyoruz. Tek tespit, salgının zincirleme ekonomik krizlere yol açmakta olmasıdır.  Yakın geçmişin finansal krizleriyle...
Eski bir yazı: Suriye felâketinden haberler
Coronavirüs, dünya çapında bir toplumsal bunalımın habercisi midir? Sağlık alanında odaklanarak ve ekonomileri de sarsarak…  Medyadan Türkiye ekonomisi üzerindeki uzantılarını soranlar oluyor. 'Henüz çok erken” diye geçiştiriyorum....
Finansal kapitalizm: Bir analiz
Değerli meslektaşımız Yılmaz Akyüz'ün bir makalesi 24 Ocak 2020 tarihli Inter Press Service'te İngilizce yayımlandı. Başlığını Türkçeleştiriyorum: Eşitsizlik, Durgunluk ve İstikrarsızlık: Finansal Kapitalizmin Yeni ‘Normal'...
Dış kırılganlıklar nasıl seyrediyor?
Bu köşede ekonominin 'gidişatı”na sık sık göz atıyoruz. Hızla güncelleyelim: TÜİK'in son verilerine göre ekonomik kriz ('küçülme”) 2019'da son bulmuştur. Ne var ki, bu hafta yayımlanan Eylül 2019 işgücü...
Ekonomik kriz son buldu mu?
Türkiye ekonomisinin 2018-2019 krizi nasıl seyrediyor?   Bu  soruyu,  güven bunalımı → döviz krizi → ekonomik kriz → toplumsal bunalım aşamaları  içinde yanıtlamıştım (soL Haber, 29 Kasım)....
Latin Amerika’dan iki iyi haber
ABD emperyalizmi, işbirlikçileri ve finans kapitalin bezirgânları için geçen Pazar, Latin Amerika'dan iki kötü haber geldi: 'Fernandez-Kirchner dönüyor; Evo Morales kalıyor…” İlk haber Arjantin'den: Dört yıl önce spekülatif...
Sömürü oranları ve dünya ticareti: Bugün, kırk yıl önce
Emperyalizmi eleştiren bir araştırma enstitüsünden söz ederek başlayayım: Tricontinental… Haber bültenleri, Güney coğrafyasının sınıf mücadelelerini de yakından izlemektedir. Sömürü oranı hesabı Tricontinental'in son araştırması, iPhone'da...
IMF uzmanları Türkiye’de
Geçen hafta IMF uzmanlarının Türkiye'ye geldiğini öğrendik. Ziyaretin zamanlaması ilginçtir. IMF ekibi ayrıldı; bir hafta sonra Berat Albayrak 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP 2020-2022'yi) açıkladı. IMF niçin geldi?...
Ekonomi nasıl küçülüyor?
TÜİK, Ocak-Mart 2019 millî gelir (GSYH) tahminlerini yayımladı. Tablolar, ekonominin küçülme boyutunu ve biçimini veriyor. Türkiye niçin iktisadî bir krize sürüklendi? Bu soruyu bu köşede ve farklı vesilelerle yanıtlamaya...
IMF’nin Nisan Raporu’nda Türkiye
IMF'nin Nisan 2019 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü('World Economic Outlook”) başlıklı raporunun Türkiye ile ilgili kesimlerini gözden geçirmek istiyorum. Nisan Raporu ile eş-zamanlı olarak IMF'nin veri bankası da güncelleştirildi....
Ekonomik bunalım nasıl seyrediyor?
İlk etken, dış kaynak girişlerinde yavaşlama ile Mart'ta başladı. Mayıs'ta Cumhurbaşkanı, finans sermayesini güven kaybına sürükleyen bir söylem tutturdu. Döviz krizi tetiklendi; Ağustos-Eylül'de zirveye tırmandı. Reel ekonomi...
2018 sonunda borsa çöküntüsü
Amerikan emperyalizmi 2019'a bir dizi sorunla giriyor. Trump, Kongre'den 'Meksika sınırına duvar” tahsisatını alamadığı için ABD devletini yarı yarıya 'kapattı”; felce uğrattı. 2019'da Temsilciler Meclisi, Demokrat...
ABD ve Çin: Ekonomik savaşın ilk bilançosu
Trump'ın seçim kampanyasında 'Önce Amerika” sloganı önem taşıdı. Bu slogan, 2017 sonrasında 'göçmen işçileri sınırlama ve ticaret savaşları” kampanyaları ile ekonomiye taşındı. Ticaret savaşının öncelikli hedefi...
Krizin bazı istatistikleri
Mayıs'tan bu yana kriz istatistiklerini inceliyor; tartışıyoruz. Süreç, üç aşamadan geçti. İlk aşama, krizin ön-koşullarını oluşturdu; 2017'nin tümünü ve 2018'in ilk üç ayını kapsadı. AKP bir seçim ekonomisinin malî...
1968 Dünyası ve Vietnam
Dünyada ve Türkiye'de düzen karşıtı bir kalkışmayı temsil eden 1968'in ellinci yıldönümünü bugünlerde anıyoruz.  'Düzen karşıtı”, yani, anti-kapitalist, anti-emperyalist, bir anlamda 'enternasyonalist” ...
Arjantin ve Türkiye: 2001 ve 2018
İki ülkede eş-zamanlı iki kriz: 2001 ve 2018 1998'de Doğu Asya'da patlak veren kriz,  dünya ekonomisinin 'Güney” coğrafyasına yayıldı. 2001-2002'de birbirinden çok uzak iki ülkeyi (Arjantin ve Türkiye'yi) sarsarak...
'Lütuf düzeni' ve kriz
Siyaset dünyasını yakından izleyen bir gazeteci, Kemal Can, Türkiye'deki son gelişmeleri 'lütuf düzeni” olarak nitelendiriyor (Cumhuriyet, 20 Ağustos). Önemli gözlemlere dayanıyor. Bazılarını aktarıyorum: 'Uzun bir süredir...
Ekonomik krize girilirken...
Bu yazı kaleme alınırken (10 Ağustos'ta) Türkiye, çalkantı içinde ekonomik krize sürüklenmektedir. Günceli yazıya dökmenin anlamı yok; ortaya çıkan politika seçeneklerine yazı sonunda değineceğim. Kriz ortamına gidişin ana etkenlerini,...
Seçim kampanyasından çıkarımlar
24 Haziran seçim kampanyası üzerinde bazı gözlemlerimi okurlarla paylaşmak istedim. İktidarın değil, ana muhalefetin, yani CHP'nin izlediği platformu, içeriği ile değil, söylemedikleri, 'es geçtikleri” ile gözden geçirmek istiyorum. ...
Ekonomik seçenekler daralıyor
Belirtiler Türkiye'nin bir krize sürüklendiğini gösteriyor. Durgunlaşmayı izleyen ılımlı bir daralma ile geçiştirilebilir mi? Finansal kriz ve kapsamlı bir bunalım mı? İyimser senaryo: Durgunlaşma → Ilımlı daralma → İstikrar…...
Finansal krizin ayak sesleri
Bozulan piyasa sinyalleri           Finansal bir gerilim önce günlük piyasalarda algılanır.  Doların veya döviz sepetinin fiyatı, borsa endeksi, iki veya on yıllık tahvillerin piyasa faiz oranları…...
Türkiye ekonomisi nasıl ayrıştı?
İktisat medyasında zaman zaman 'Türkiye'nin olumsuz veya olumlu ayrışması…” ifadesine rastlarsınız. Türkiye ekonomisinin finans kapital  için önem taşıyan ölçütlere göre değerlendirilmesi kastedilmektedir. Yükselen...
Ekonomide balonlaşma ve 'hava kaçırma'
Günümüz kapitalizmi, ekonomik bunalımların öncülü olan farklı bir kriz çevrimiyle yeniden tanıştı. Finansal balonlaşmalar ve sonrası…  ŞİŞEN, HAVA KAÇIRAN, PATLAYAN BALONLAR Finans kapitalin öne çıktığı, en azından...
Servet mülkiyetinde 'gayri millîlik' artıyor
Mülkiyette Gayri Millîlik     Türkiye ekonomisinin 'gayri millî özellikleri” adım adım yoğunlaşıyor. Bu bozulmaya katkı yapan iktidar çevreleri ise, 'biz yerliyiz; millîyiz” diye bir tevatür tutturuyor. Ekonominin...