Emre KONGAR
Emre KONGAR
Türk toplum bilimci, profesör
Yazarın Makaleleri
Koalisyon ve Erol Simavi
Erol Simavi ile koalisyonun doğrudan bir ilişkisi yok...Ama zamanlama açısından bu iki konuyu aynı anda yazmak gereği beni böyle bir başlık kullanmaya zorladı: SevgiliErol Simavi, seçim gecesi, Monaco'da, tedavi gördüğü hastanede hayata...
Sonuçlar ve Ortadoğu
Seçim sonuçlarınınOrtadoğu'dakive uluslararası platformdakiönemi, henüz neyeterince anlaşıldı, ne deyeterince tartışıldı! Oysa Türkiye'deki son seçimler,'Siyasal İslamı” 'demokratik”zanneden'Ilımlı İslam”veya'Amerikancı...
Trump ve küreselleşmenin üçüncü safhası 1
Önce Temel Tanımı Anımsayalım: Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra ortaya çıkan Küreselleşme, ya da yabancı terminoloji ile, 'Globalleşme” biri siyasal, biri ekonomik, biri de kültürel olarak üç boyutlu bir...
Trump küreselleşmeye karşı 2
Batı dünyası (yani ABD), Sovyetler Birliği'ne karşı olan Soğuk Savaşta, dinciliği ve milliyetçiliği etkin ideolojik ve siyasal silahlar olarak kullandı. 1991'de Sovyetler resmen dağılınca, bu birikim, 'mikromilliyetçilik” ve 'mikrodincilik” olarak...
Yüz yıl önce Atatürk ne demiş!
Bence Atatürkçülük ya da Kemalizm, her ne ad verirseniz verin, 'BİLİM VE AKIL YOLUDUR”...  Başka bir şeye indirgenemez!  'Başka bir şeye indirgenemez” derken, her türlü 'indirgeyiciliği”kastediyorum: ...
Sağ iktidarlar, askeri darbeler ve üniversiteler
Türkiye çeşitli bilim alanlarında dünya çapında sesini duyurabilmiş bir ülkedir.  Aziz Sancar bunun en güzel örneğidir.  Onun Sosyal Bilimler'deki bir benzeri, Sosyal Psikoloji alanında dünya çapında katkıları olan Muzaffer...
Bir tarihçi sosyolojiye soyununca
İzmir'de çok geniş kapsamlı bir araştırma için ABD'den fon bulan Şerif Mardin bana, 'Bu fon için başvurduğumda ‘Bu tarihçi toplumsal araştırma mı yapacak' diye kuşkuyla baktılar” demişti. ...
Toplumsal hiyerarşi?
Sevgili okurlarım, aklımda, çocukluğumdan beri bir türlü çözemediğim bir insan ve toplum sorunu var: İnsanlar arasındaki hiyerarşiyi ne belirliyor:  Kaba kuvvet mi?  Politika mı? Gelenekler mi?  Yasalar mı?  Para mı? ...
Korku mu, umut mu?
Sevgili okurlarım, bugün Türkiye'nin kaderi oylanıyor:  Dilerim, kim kazanırsa kazansın, farklı oy kullananlar arasında, korku, kin ve düşmanlık değil, umut, sevgi ve barış egemen olur! *** İnsanların oy verme...