Emre KONGAR
Emre KONGAR
Türk toplum bilimci, profesör
Yazarın Makaleleri
Koalisyon ve Erol Simavi
Erol Simavi ile koalisyonun doğrudan bir ilişkisi yok...Ama zamanlama açısından bu iki konuyu aynı anda yazmak gereği beni böyle bir başlık kullanmaya zorladı: SevgiliErol Simavi, seçim gecesi, Monaco'da, tedavi gördüğü hastanede hayata...
Sonuçlar ve Ortadoğu
Seçim sonuçlarınınOrtadoğu'dakive uluslararası platformdakiönemi, henüz neyeterince anlaşıldı, ne deyeterince tartışıldı! Oysa Türkiye'deki son seçimler,'Siyasal İslamı” 'demokratik”zanneden'Ilımlı İslam”veya'Amerikancı...
Trump ve küreselleşmenin üçüncü safhası 1
Önce Temel Tanımı Anımsayalım: Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra ortaya çıkan Küreselleşme, ya da yabancı terminoloji ile, 'Globalleşme” biri siyasal, biri ekonomik, biri de kültürel olarak üç boyutlu bir...
Trump küreselleşmeye karşı 2
Batı dünyası (yani ABD), Sovyetler Birliği'ne karşı olan Soğuk Savaşta, dinciliği ve milliyetçiliği etkin ideolojik ve siyasal silahlar olarak kullandı. 1991'de Sovyetler resmen dağılınca, bu birikim, 'mikromilliyetçilik” ve 'mikrodincilik” olarak...
Yüz yıl önce Atatürk ne demiş!
Bence Atatürkçülük ya da Kemalizm, her ne ad verirseniz verin, 'BİLİM VE AKIL YOLUDUR”...  Başka bir şeye indirgenemez!  'Başka bir şeye indirgenemez” derken, her türlü 'indirgeyiciliği”kastediyorum: ...